LADAP 2: Pembugaran PAK 21 Dalam Pembelajaran Dan Pemudahcaraan

MyIdeas@Schools Community

Sukacita dimaklumkan bahawa YAB Menteri Pelajaran Malaysia telah melancarkan sebuah portal yang diber nama MyIdeas@School Community pada 23 Februari 2010

Laman web MyIdeas bertujuan untuk menggalakkan dan menghimpun idea-idea
daripada setiap lapisan masyarakat dan memanfaatkan idea-idea tersebut
menjadi amalan terbaik dengan objektif untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat Malaysia secara keseluruhannya

Sumbangan idea dari kalangan pelajar dan guru amatlah diharapkan dan semoga sasaran sejuta penyertaan idea tercapai.

Portal ini boleh dilayari pada alamat berikut, http://www.myideas.my/

Comments